wunderinkdelange.nl maakt gebruik van cookies.

We gebruiken cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Dit gebeurt anoniem. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken. .

DISCLAIMER


Disclaimer
Wunderink & de Lange besteedt veel aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Het kan echter voorkomen dat onjuistheden en onvolledigheden worden weergegeven. De informatie zoals weergegeven op de website van Wunderink & de Lange is geheel vrijblijvend en moet worden geïnterpreteerd als een uitnodiging om in onderhandeling te treden, niet om als een concreet aanbod een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden enkel gesloten door aanvaarding van een offerte door Wunderink & de Lange (of eventuele derde waarvoor Wunderink & de Lange bemiddelt).
 
Beperkte aansprakelijkheid
Wunderink &de Lange is niet aansprakelijk voor (eventuele) schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar website of andere websites en social media accounts die met Wunderink & de Lange verbonden zijn. Wunderink & Lange is derhalve niet aansprakelijk voor schade welke verband houdt met materiaal dat op haar website beschikbaar is (of wordt verkregen via cookies, zie cookieverklaring). Ook aanvaard Wunderink & de Lange geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de gegevens, adviezen, ideeën en/ of informatie van derden verstrekt door of namens Wunderink & de Lange via deze website. Wunderink & de Lange behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder moment aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daar mededelingen over te hoeven doen. Wunderink & de Lange is verder niet aansprakelijk voor schade die direct verband houdt met het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website, daaronder begrepen- maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische gegevens door derden of door programmatuur / apparatuur dat gebruikt wordt voor elektronische communicatie en het (eventueel) overbrengen van computervirussen.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en materiaal gebruikt op de website liggen bij Wunderink & de Lange. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van Wunderink & de Lange, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij anders aangegeven.

Volg ons